گروه توسعه اپلیکیشن اتود
اپلیکیشن اتود

هدفمون ارائه یک بستری بوده که بتونه تمامی نیازمندی های کسایی که به دنبال آموزش زبان انگلیسی هستن رو با توجه به ترفندهای متنوع و تثبیت شده یادگیری، پاسخگو باشه و بتونن بهش اعتماد کنن

@etude.english.learning

آموزش زبان انگلیسی را مبتنی بر انیمیشن
آموزش ربان انگلیسی بر پایه اصطلاحات کاربردی
آموزش زبان انگلیسی برپایه گرامر
آموزش زبان انگلیسی مبتنی بر حافظه شنیداری و تصویری